Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Finn bedrift

Aaland Arkitektkontor

Aaland Arkitektkontor

Aaland Arkitektkontor held til i Stryn i Sentrumsgården 2.etg. Vi arbeider innanfor fagfelta arkitektur, byggesaker, arealplaner og regulering, både innan privat og offentleg sektor. Oppdragsområdet vårt er stort sett i heile Sogn og Fjordane fylke, men vi har også sporad... Les meir
Accountor - Økonomi Sogn as

Accountor - Økonomi Sogn as

Vik kontorteneste vart etablert i 1989. Den opprinnelege forretningsidéen var å vera ein samarbeidspartner for andre næringsdrivande i Vik og omegn når det gjeld alle slags kontortenester. Dette har gjennom åra utvikla seg til at det i dag er rekneskap og tilhøyrande tenest... Les meir
Accountor Gloppen

Accountor Gloppen

Accountor Gloppen (Rekneskapskontoret Gloppen AS) er eit autorisert rekneskapsførarselskap som tilbyr rekneskaps- og rådgjevingstenester innanfor dei fleste bransjar. Selskapet vart etablert i 1998. Hovedkontoret ligg på Sandane,i tillegg har vi eit lite avdelingskontor på By... Les meir
ADCom Fjord Data AS

ADCom Fjord Data AS

ADCom Fjord Data AS har lang erfaring med å levere dei rette løysingane for å sikre stabil og kostnadseffektiv IT - drift. Vi leverer komplette løysingar innan økonomi/logistikk, CRM, HR og lønn. Vi er samarbeidspartnarar med dei leiande leverandørar som Visma, Aditro og L... Les meir
Adecco Norge AS, Sogn og Fjordane

Adecco Norge AS, Sogn og Fjordane

Adecco i Sogn og Fjordane har kontor i Sogndal, Florø og Førde. Me har pr no 7 tilsette i Sogndal og Florø som samarbeider om å møte behovet for rekrutteringstenester hjå våre kundar. Adecco har ein landsdekkande organisasjon, og me har gode kollegaer i alle deler av Noreg... Les meir
Airlift AS

Airlift AS

Airlift AS har sin hovedbase ved Førde Lufthavn Bringeland i Sogn og Fjordane og er den største Nord-Europeiske tilbyder av innenlandske helikoptertjenester. Vi har helikopter stasjonert ved våre basar i Førde (Sogn og Fjordane), Kinsarvik (Hordaland), Stranda (Møre og Romsd... Les meir
Alett Regnskapshjelp AS

Alett Regnskapshjelp AS

- Regnskap, Rådgivning og Personell - IT og data, Dokument-senter og Kurs/opplæring Vi hjelper våre kunder til et bedre regnskap, og med å utført kontroll, Gjennom regnskapet skal vi kunne hjelpe våre kunder til å ta bedre beslutninger og valg. Ved... Les meir
Åsen & Øvrelid AS

Åsen & Øvrelid AS

Åsen & Øvrelid AS er blant dei største entreprenørbedriftene i Sogn og Fjordane, med omfattande oppdrag innan offentleg og privat sektor. Vi har kontorstad i Førde, og har heile vestlandet som marknad. Selskapet vart etablert i 1996 og har idag ei omsetning på omlag 350 mil... Les meir
Askvoll kommune

Askvoll kommune

Askvoll - knutepunkt mellom sjø og land Askvoll kommune strekkjer seg frå Førdefjorden i aust til Bulandet i vest, og har om lag 3000 innbyggjarar. Kommunen er rik på naturopplevingar både på land og sjø og har levande lokalsamfunn med engasjerte menneske. Viktige næri... Les meir

Askvoll Rekneskapsteneste AS

Askvoll Rekneskapsteneste AS blei etablert i 1994. Vi er pr i dag 8 tilsette som held til i nye trivlege lokaler hos Kystgården i Askvoll sentrum, og vi har og avdelingskontor i Bergen. Kundemassen vår består av mange typar næringar og vi har kundar i fra Svalbard t... Les meir

Astra Økonomi Nordfjord As

Astra Økonomi Nordfjord er eit autorisert rekneskapsførarselskap som er tilslutta Vekstra-kjeden.  Vi utfører rekneskaps- og økonomitenester for næringsdrivande og organisasjonar.  Vi tilbyr også konsulenttenester innan økonomisk rådgjeving.  Vi er i dag 2 ... Les meir
Aurland kommune

Aurland kommune

Aurland kommune har om lag 250 tilsette fordelt på vel 190 årsverk. Kommunen er organisert etter ein tonivåmodell og tenesteleiarane ved driftseiningane har stor grad av delegert mynde både i høve til økonomi, personal og generelt utviklingsarbeid. Kommunen har ei toppleiar... Les meir
Avans AS

Avans AS

Avans AS utvikler og leverer komplette bransjeløsninger for rehabiliterings- og opptreningssentere, samt attførings- og vekstbedrifter. Våre bransjeløsninger er moderne og fremtidsrettede og er i drift hos noen av de største og mest komplekse bedriftene i de respektive brans... Les meir
Bano AS, avd Sandane

Bano AS, avd Sandane

Bano AS er et internasjonalt firma som leverer et komplett baderomskonsept til sykehjem, sykehus og hotell. Bano har med sine konsepter vunnet både nasjonal og internasjonal anerkjennelse. Selskapet er i dag etablert i flere land med salgskontorer i Bergen, Stockholm, Helsingfor... Les meir
Bedriftshelse1

Bedriftshelse1

Bedriftshelse1 er ei offentleg godkjend bedriftshelseteneste som leverer førebyggande tenester innan helse, miljø og sikkerheit. Vi er eit tverrfagleg team på over 60 medarbeidarar, med lang og brei erfaring og eit godt renommé. Bedriftshelse1 er ein av dei største lokalt fo... Les meir
Bilfinger Industrial Services Norway AS

Bilfinger Industrial Services Norway AS

Bilfinger Industrial Norway AS er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold og service til prosessindustri og energiprodusenter i Norden. Vi ønsker å skape verdier for våre kunder ved kostnadsreduksjoner og økt tilgjengelighet på produksjonsutstyr. Helse, miljø ... Les meir
Blix hotell

Blix hotell

Blix hotell opna dørene i midten av desember 2015. Vi ligg midt i Vik sentrum, og har 28 rom. Her er kurs-/konferanselokale og møtelokale. Frå hotellet er det gangavstand til utruleg fine turar, i bratt og ulendt terreng eller på flatare stiar. Sognefjorden ligg eit steinkast... Les meir
BlueFjords AS

BlueFjords AS

BlueFjords bygger datasenter i Gaupne i Luster Kommune og er klar til å ta imot kundar fra desember 2014. Me er i ferd med å bygge opp organisasjonen som trengst for å posisjonere BlueFjords i denne marknaden. I den samanheng treng me ein engasjert og framoverlent salgsressurs... Les meir
BOB Region NordVest

BOB Region NordVest

BOB er det største boligbyggelaget på Vestlandet - og et av det største i landet. Vi har i dag 66.000 medlemmer og forvalter 22.500 boliger Hordaland og Sogn og Fjordane.Hovedtyngden av boligene som forvaltes er borettslag, men BOB har forvaltningstjenester for mange sameier o... Les meir
Bookkeeper Sogn & Fjordane AS

Bookkeeper Sogn & Fjordane AS

Norges mest spennende og nytenkende regnskapskonsern. Les meir
Bremanger kommune

Bremanger kommune

Bremanger kommune er ein kyst kommune med ca. 3900 innbyggjarar. Bremanger er kjent for sin vakre natur med kvite strender, høge fjell , fjord og isbre, eit eldorado for alle som likar friluftsliv.Kulturlivet i kommunen er rikt og vi har gode tilhøve for ulike aktivitetar innan... Les meir
BT stillas AS

BT stillas AS

Stillasmontering i Sogn og Fjordane. Telefon: 48 01 06 06  www.btstillas.no Er du eier av et bygg som sårt trenger rehabilitering?Enten det er en murbygning, en stor bygning, en verneverdig stavkirke, en bygård eller en privat bolig – vi tar oppdra... Les meir
Byggmester Stølsvik

Byggmester Stølsvik

Byggmester Stølsvik AS er ei allsidig tømrarbedrift som held til i sentrum av Førde. Bedrifta vart etablert i 1979 og består i dag av 37 godt kvalifiserte medarbeidarar. Vi utfører små og store oppdrag for privatmarknaden, offentlege bedrifter og næringslivet i Førde og o... Les meir
Bystøl AS

Bystøl AS

Bystøl AS er eit rådgjevande ingenørfirma innan bygge- og anleggsteknikk. Bystøl AS er eit uavhengig selskap eigd av dei tilsette og har hovudkontor i Vik i Sogn. Hovudaktiviteten vår er detaljprosjektering av småkraftverk og me har oppdrag over heile Vestlandet. Bystøl AS... Les meir
Coast Seafood AS

Coast Seafood AS

Coast Seafood er eit av dei leiande eksportselskapa for laks, ørret, videreforedla produkt samt pelagisk fisk. Hovudkontoret ligg i Måløy og konsernet har i dag 53 ansatte. Selskapet har eit ungt og dynamisk miljø, og er i stadig utvikling.Måløy Seafood, lokalisert i Målø... Les meir
Coop Vest SA

Coop Vest SA

Coop Vest SA er ein medlemseigd organisasjon med 42.000 medlemmer, og laget driv si verksemd i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Laget har i alt 80 butikkar innanfor daglegvarer og faghandel og driv m.a. Coop Extra, Coop Mega, Coop Prix, Coop Marked, Coop Extra Bygg, Coop Byggmi... Les meir
CrediCare

CrediCare

CrediCare leverer betalingsløsninger til helseforetak, treningssenter og bedrifter i Norge. Vi tilbyr betalingsautomat, fakturaadministrasjon, betalingspåminnelse, purring, inkasso og responstjenester som en del av vår automatiserte løsning. Tjenesten er fullintegrert med ... Les meir
Deloitte AS

Deloitte AS

Deloitte er eit marknadsleiande selskap  som leverer revisjon, advokattenester, finansiell rådgjeving, risikoanalysar og konsulenttenester. Vi etterstreber å hjelpe kundane våre med å realisere ambisjonane deira, skape ein skilnad i samfunnet, og utnytte potens... Les meir
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Difi er det sentrale fagorganet for modernisering og omstilling av offentleg sektor. Dette skal vi gjere med spisskompetanse innanfor leiing, organisering, kompetanseutvikling, innovasjon, digitalisering, offentlege anskaffingar, IKT og universell utforming. ... Les meir
Distriktssenteret

Distriktssenteret

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) er ei statleg verksemd som skal ivareta nasjonale oppgåver i distrikts- og regionalpolitikken. Senteret har tre avdelingar plassert i Alstahaug, Sogndal og Steinkjer, alle med landsdekkande oppgåver. Direktøren har ... Les meir
E-CO Energi

E-CO Energi

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. Kjernevirksomheten er eierskap, drift og utvikling av vannkraftanlegg samt forretningsutvikling. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på ca. 10 TWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca.... Les meir
Easy Form AS

Easy Form AS

Easy Form er en komplett R&D partner som leverer design- og ingeniørtjenester til ferdig produkt. Selskapet har to av Europas største 5-akse CNC fresemaskiner for maskinering av store komplekse flater. Easy Form er etablert i et teknologisk miljø i Måløy med blant annet skip... Les meir
Eid Elektro AS

Eid Elektro AS

Eid Elektro utfører dei fleste typar elektriske installasjonar innan både elektrosterk- og svakstraum. Vi har eigen prosjektavdeling som har store prosjekt og vi har eigen teknisk avdeling for automasjon, tavleproduksjon, mjølkerobotar m.m. Vi tilbyr våre tenester til båd... Les meir
Eid kommune

Eid kommune

Eid kommune har om lag 6000 innbyggjarar og ligg midt i Nordfjord i Sogn og Fjordane. Innanfor ein time finn du ein bu-, arbeids-, og serviceregion med 40.000 - 50.000 menneske. Kommunesenteret Nordfjordeid har alt du treng i eit kompakt og særmerkt tettstadmiljø. Eid er ein ve... Les meir
Elkem Bremanger

Elkem Bremanger

Sjå på www.elkem.no Les meir
Enivest

Enivest

Enivest er den største kommunikasjonsaktøren heimehøyrande i Sogn og Fjordane. Våre hovudprodukt er internett, datakommunikasjon, TV, video og telefonitenester. Selskapet omsette for over 100 millionar i 2014 og har i dag 43 tilsette med hovudkontor i Førde. Vår st... Les meir
Enoro AS

Enoro AS

Enoro AS er ein leiande leverandør av software og tenester for energibransjen i Norge og Norden. Sidan verksemda vart etablert i 1992 har vi bidrege til å gjere energibransjen stadig meir effektiv. Enoro AS leverer leiande programvareløysingar for kundeinformasjonssystem (K... Les meir

Etrygg AS

Kontroll av elektriske anlegg i bolig og bedrifter. Undervisning i skolen og brannetterforskning. Les meir
EWOS AS

EWOS AS

EWOS er en ledende produsent av fôr til oppdrettsnæringen, og har produksjon i Norge, Canada, Skottland, Chile og Vietnam. I Norge har EWOS tre fôrfabrikker, i Florø, Meløy og Balsfjord. Hovedkontoret for EWOS ligger i Bergen. Gjennom vårt forskningsselskap- og utviklingsse... Les meir
EY

EY

EY er eit av verdas leiande firmaer innan forretningsrådgjeving. Vi støttar kundar innanfor fagområder som revisjon, rekneskap, bedriftsrådgjeving, eigarstyring, omorganiseringar, verdivurderingar, transaksjonar, risikostyring, forretningsjuss, skatt og avgift. EY har kontor ... Les meir
Firda Media AS

Firda Media AS

Firda Media AS er eit selskap i mediekonsernet Amedia. Selskapet har rundt 36 årsverk og held til i Førde. Firda er den største lokalavisa i Sogn og Fjordane med 48.000 daglege lesarar på papir, nett og mobil. Firda vert redigert på nynorsk. Les meir
Fiskeridirektoratet Region Vest

Fiskeridirektoratet Region Vest

Fiskeridirektoratet Region Vest - en spennende arbeidsplass i Måløy. Fiskeridirektoratets oppgave er å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marintmiljø. Vi samarbeider nært med forskning... Les meir
Fjaler kommune

Fjaler kommune

Velkommen til Fjaler: -ein kommune midt i verda. Eit rikt organisasjonsliv med allsidige kultur- og fritidstilbod og med gode skular og barnehagar i nærmiljøet gjer Fjaler til ein god og trygg stad å vekse opp og bu i. Folk i Fjaler er stolte av sin eigen kul... Les meir
Fjord Invest Management AS

Fjord Invest Management AS

Fjord Invest er eit investeringsmiljø i Førde som investerer i lovande vekstbedrifter på Vestlandet. Vi ser etter bedrifter med stort vekstpotensial, dyktige og motiverte tilsette, og med ønskje om ein støttespelar for å nå sine ambisjonar. Som aktiv eigar bidreg Fjord Inv... Les meir
Fjord1 AS

Fjord1 AS

Fjord1 AS er i dag det største ferjeselskapet i Noreg, med samband i frå Rogaland i sør til Finnmark i nord. Vi er ein attraktiv arbeidsplass som kontinuerleg søkjer kompetanse innanfor fleire ulike fagområde både på sjø og ved hovukontoret vårt i Florø. Selskapet har 7... Les meir
Fjordane IT AS

Fjordane IT AS

Fjordane IT er fylkets leiande leverandør av IT infrastrukturprodukt og tenester, med fokus på teknologi, kompetanse og løysingar. Vårt hovudkontor er i Førde, med avdelingskontor i Stryn, Gaupne og Sogndal. Selskapet tilbyr hovudsakleg IT produkt, kons... Les meir
Fjordvarme AS

Fjordvarme AS

Fjordvarme AS er ein uavhengig rådgjevar som leverer tenester knytt til prosjektadministrasjon, prosjektering og drift av energianlegg, fornybare energiløysingar og energibruk i bygg. Fjordvarme AS held til på Nordfjordeid i Sogn og Fjordane. Her er det største kompetansem... Les meir

Footer