trainee berekraft

Trainee

Trainee: Utvikling & berekraft

Har du lyst til å bidra til utvikling, grøn omstilling og innovasjon? Prøv ei traineestilling i Vestland.

Som trainee i Framtidsfylket får du fort ansvar og utfordrande oppgåver. Samtidig får du ein mjuk overgang til arbeidslivet i form av støtte, opplæring og eit sosialt nettverk. Vi har fleire traineestillingar til deg som ønsker å bidra til ei berekraftig utvikling i næringslivet.

Trainee berekraft, utvikling og samfunn

Vil du bidra til berekraftig utvikling av reiselivet i Sunnfjord og Fjordkysten?

Vil du vere med og utvikle HVL frå Sogndal? Med mål om å auke studentengasjementet?

Vil du jobbe med distriktsinnovasjon og klimasmart utvikling i Luster kommune?

Vil du bli kjent med næringslivet i Vestland og samtidig bidra til å forme framtidas grøne næringsliv?

Vil du vere med og vidareutvikle Norec som nasjonalt kompetansesenter for internasjonalt utvekslingssamarbeid?

Triggast du av tanken på å bidra til å løyse viktige samfunnsproblem, side om side med fagekspertar innanfor ulike bransjar?

Ønsker du varierte arbeidsoppgåver innan logistikk- og prosjektarbeid med ei maritim tilnærming?

Produksjon og utvikling av fornybar energi frå vatn og vind er SFE si kjerneverksemd, no kan du bidra:

Vil du vere med og påverke framtidas renovasjonsselskap og bidra til grøn omstilling?

Ønsker du ei spennande stilling på ein arbeidsplass som er viktig for det grøne skiftet, samtidig som den er ein viktig regional drivkraft i Sogn?

Verkar det kult å bidra til å gjere Solund betre kjent som bu- og arbeidsstad, og samtidig styrke omdømet til kommunen?

I Fylkeskommunen sit du tett på viktige avgjerder og får delta i spennande prosjekt frå start:

Vil du forske på korleis vi kan løyse globale og lokale klima- og miljøutfordringar? No har du sjansen:

Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket-trainee:

  • Minimum bachelor eller mastergrad
  • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter studium
  • Du må forstå og kunne kommunisere på norsk. Sjå elles arbeidsgjevar sine krav for språkkunnskap

Du vil jobbe som trainee i eitt år – frå august 2023 til august 2024.

Kva er ein trainee? Her får du svara på ofte stilte spørsmål.