Trainee økonomi

Nyheiter

Vil du jobbe med økonomi & administrasjon?

Har du tenning på tal, innovasjon, marknadsføring eller forretningsutvikling?

Då skal du sjekke ut denne lista. Fleire av årets traineestillingar er retta mot deg som har utdanning eller interesse innan økonomi, administrasjon, forretningsutvikling og innovasjon.

Bano har eit ungt og sprekt miljø med enorme vekstambisjoner, og treng derfor fleire engasjerte nyutdanna:

Accountor Sogn er ein dyktig og samansveisa gjeng som ser fram til å få deg med på laget:

Coast Seafood ser etter deg som vil jobbe i ein internasjonal bransje med administrative arbeidsoppgåver i eit engasjerande arbeidsmiljø:

Convene group ser etter deg som torer å satse på morgondagens løysningar:

Deloitte tilbyr revisjon av små og store, nasjonale og internasjonale selskap, men også rådgiving. No vil dei ha deg som er nyutdanna med på laget:

Kunnskapsparken Vestland lurer på om du vil bli med på laget – eit lag som arbeider med spennande idear med mål om å legge til rette for framtidsretta, vekstkraftige og lønsame bedrifter for regionen, Norge og verda:

Enivest kan gje deg ein spennande start på karrieren din i eit innovativt og lærerikt miljø:

Fjord1 si økonomiavdeling er sett saman av fagområda rekneskap, finans og løn. No ønsker dei deg velkommen til ein inkluderande gjeng:

Helse Førde treng deg på laget for å bygge innovasjonskultur og bidra til utvikling av framtidas helsetenester:

Høgskulen på Vestlandet søker deg som er glad i å sjå etter nye løysingar, og utvikle desse saman med andre:

Nav økonomiteneste ønsker å bruke din ferske kompetanse til å vidareutvikle seg. Arbeidsoppgåvene er økonomifaglege, gjerne kombinert med teknologi og/eller analysearbeid:

Norse Feedback er verdas første dynamiske tilbakemeldingssystem innan psykisk helse. No kan du bidra:

PwC ser etter deg som ønsker å starte karrieren i eit stort og spennande kompetansemiljø:

Sparebanken Sogn og Fjordane ser etter deg som får meistringsfølelse og energi i skapinga av gode relasjonar, og i tillegg er offensiv og resultatorientert:

Tibber søker deg som vil jobbe i ein scale-up der ingen arbeidsdag er lik:

Ullensvang kommune søker trainee til Noregs friluftshovudstad. Her får du varierte oppgåver og høve til å bruke kompetansen din og drive fram endringar:

Vestland fylkeskommune søker deg som vil jobbe med økonomi i avdelinga for kultur, idrett og inkludering:

Sjå alle traineestillingane

Fleire saker