Karrierefestival

Karrierefestival

Lær i lunsjen med Siri Lill Mannes

Korleis skal du snakke til ei forsamling på ein måte som får dei til å lytte?

Tid: 7. juni kl. 11.00 – 12.30

Stad: Larris scene

Pris: 100,-

Slik blir du ein skikkeleg god formidlar

Siri Lill Mannes, kjent frå TV2 nyheitene, gjev oss ei innføring i korleis du kan bli ein betre formidlar. Ho vil blant anna snakke om korleis du:

  • Bygger opp ein effektiv presentasjon
  • Skapar autoritet gjennom stemmebruk og kroppsspråk
  • Spissar bodskapen
  • Engasjerer dei som høyrer på

Sjå fullt program for festivalen

Etter denne timen vil du ha fleire verktøy å spele på når du neste gang skal snakke til ei forsamling, anten det er gjennom jobb, politikk, organisasjonar eller andre situasjonar der du har behov for å nå fram.

Lunsj

Det blir servert lunsj før foredraget, frå kl 11:00. Foredrag frå 11:30 til 12:30.

Påmelding

Fleire saker