Ledig stilling Sogn og Fjordane

Nyheiter

10 ledige i august

I følge med august kjem det også ti attraktive stillingar.

Nyoppretta stilling som barnekoordinator i Sunnfjord kommune

Sunnfjord kommune ser etter deg som har erfaring frå arbeid med barn og unge med behov for koordinerte tenester:

Les meir om stillinga

Statforvaltaren har ledig stilling på utdanningsområdet

Har du lyst til å jobbe i eit kompetent og godt tverrfagleg arbeidsmiljø, med interessante oppgåver innan utdanning?

Les meir om stillinga

Spennande stilling som jurist i Fiskeridirektoratet

For å utvikle Fiskeridirektoratet som forvaltingsmyndigheit har dei ledig stilling som jurist, med oppgåver knytt til akvakulturtilsyn. Kontorstad blir Måløy i Kinn kommune:

Les meir om stillinga

Lotteri og stiftelsestilsynet

Ledig stilling som rekneskapsmedarbeidar i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Jobb i eit tverrfagleg arbeidsmiljø med breitt samansett kompetanse og erfaringsbakgrunn:

Les meir om stillinga

Elkem Bremanger

Elkem Bremanger har 2 ledige stillingar

Som automatikar/elektrikar i Elkem får du ei utviklande stilling innan elektro, automasjon og digitalisering:

Les meir om stillinga

Som industrimekanikar i Elkem får du ei interessant og svært variert stilling innan vedlikehald:

Les meir om stillinga

Convene søker saksbehandlar

Convene søker deg som har ei serviceinnstilling utanom det vanlege og likar å samhandle med både kollegaer og kundar:

Les meir om stillinga

Norges vassdrags- og energidirektorat søker prosjektleiar

Grøn sikring mot flaum og skred er viktig arbeid for klimatilpassing. No ser dei etter deg som vil bidra med å betre samfunnets evne til å handtere flaum- og skredrisiko:

Les meir om stillinga

Stad kommune søker prosjektleiar mot Stad skipstunnell

Du vil rådgje og leie prosjektarbeid frå planlegging til overlevering av ferdig anlegg:

Les meir om stillinga

Sogndal kommune søker leiar for digitalisering og IKT

Sogndal kommune har gjennomført ei omfattande satsing på å skape eit framtidsretta og fleksibelt grunnlag for drift av IKT, og no treng dei deg til å ta jobben vidare:

Les meir om stillinga

Sjå fleire ledige stillingar

Fleire saker