Norec frukostmøte

Karrierefestival

Finn ut kven du er i møte med andre

Norec inviterer til frukostmøte der du får bli kjent med deg sjølv og forstå deg sjølv i møte med andre.

Tid: Torsdag 8. juni kl. 08.00 – 09.30.

Stad: Norec sine lokale, Fjellvegen 9.

Pris: Gratis.

Workshop: Bli betre kjent med Norec og deg sjølv.

Norec jobbar med prosjekt som kryssar landegrenser og kultur. Dei har erfart at det er viktig å kjenne seg sjølv for å kunne jobbe godt i lag med menneske som tenker annleis.

Sjå fullt program for festivalen

Vi startar dagen med frukost og ei kort orientering om Norec og korleis du kan skaffe deg internasjonal arbeidserfaring – gjennom våre partnarar eller via FN-systemet. Vidare brukar vi hovuddelen av workshopen på kartleggingsverktøyet «Diversity icebreaker». Her kartlegg vi din preferansestil for kommunikasjon, interaksjon og problemløysing. Vidare får du innsikt i korleis du kan bruke dette i teamarbeid.

Diversity Icebreaker er eit forskningsbasert team-verktøy som er laga for å gi sjølvinnsikt, skape nysgjerrigheit og bygge fellesskap og tillit i organisasjoner. Verktøyet er DNV-sertifisert. Les meir om det her. 

Arrangementet er i Norec sine lokale i Fjellvegen 9 i Førde. Vi startar med frukost kl 08, programstart vert 08.15. Slutt 09.30. Påmelding innan 08.06.2023.

Påmelding

Fleire saker