elektro skip

Nyheiter

11 ledige stillingar i november

På jobbjakt i november? I Vestland finst det akkurat no spennande jobbar innan mellom anna økonomi, forretningsutvikling, rådgjeving og skipsdesign. Sjekk dei ut!

Fjord1 søker forretningsutviklar til nyoppretta stilling

Fjord1 styrkar laget og opprettar ny stilling innan anbodsarbeidet i rederiet. Stillinga vil vere heilt sentral i arbeidet med å finne dei beste løysingane for selskapet framover:

Les meir

Unik moglegheit! Høgskulen på Vestlandet søker professor i leiing

Ved Campus Sogndal er det ledig ei stilling for deg som har professorkompetanse på leiing og utvikling av små og mellomstore bedrifter:

Les meir

Accountor HAFS søker økonomikonsulent eller rekneskapsførar

Accountor HAFS er del av Accountor-kjeda, med hovudkontor i Dale og eit avdelingskontor i Leirvik. No ser dei etter deg som enten allereie er autorisert rekneskapsførar, eller vil lære deg faget med bakgrunn i utdanninga di:

Les meir

tre menn diskuterer skip

Foto: Norwegian Ship Design - TNSDC

Vil du vere med å utvikle framtidas skip?

Norwegian Ship Design (TNSDC) søker to skipsingeniørar til sitt kontor i Førde. Har du kunnskap om og interesse for framtidsretta skipsdesign, vil dei høyre frå deg:

Skipsingeniør – Struktur og styrkeberekning

Skipsingeniør – Marin prosjektingeniør

Er du ein tydeleg og engasjert leiar med bakgrunn innan helse og omsorg?

Stad kommune søker ein einingsleiar for institusjonar som kan forme og utvikle tenesta vidare:

Les meir

Norway Adventures søker kontormedarbeidar booking og økonomi

Norway Adventures har utvikla seg til å bli ein av dei leiande turoperatørane innan friluftsliv og aktivitetsturisme i Noreg. No ser dei etter ein ny kollega som vil jobbe med booking, rekneskap og andre økonomirelaterte oppgåver:

Les meir

kvinne i kajakk

Norconsult søker folk innan fleire fagområde

Norconsult i Sogn og Fjordane lovar spennande og varierte oppdrag i regionen, i tett samarbeid med andre avdelingar, kontor og fagområde i heile selskapet. No skal dei ha nye tilsette i både Sunnfjord, Sogndal, Stad og Årdal:

Les meir

Vil du bidra til at fleire kjem i arbeid?

NAV Luster har ledig vikariat som rådgjevar, med gode utsikter til fast tilsetjing. Om du har evna til å sjå menneske i eit heilskapleg perspektiv og vil bidra til at fleire får ta del i arbeidslivet, er dette kanskje jobben for deg:

Les meir

Aurland tilbyr fastlegestillingar med gode vilkår

Du kan vere enten nyutdanna lege under spesialisering eller spesialist i allmennmedisin, når Aurland kommune no skal ha to nye fastlegar:

Les meir

Fleire ledige stillingar hos Ulvesund Elektro

Ulvesund Elektro er ein totalleverandør av elektrotekniske tenester til både privat- og bedriftsmarknaden. No ser dei etter elektromontørar, serviceteknikar/ingeniør, automasjonsingeniør og IK-EL medarbeidar:

Les meir

tabber tilsette kaffipause

Tibber søker invoicing lead

Som invoicing lead sørger du for at faktureringsprosessen går som smurt i alle ledd. Ein stor del av jobben vil handle om å skape nye og forbetre eksisterande strukturar. Bli del av den inkluderande og trivelege Tibber-gjengen:

Les meir

Sjå fleire ledige stillingar

Fleire saker