UWC Røde Kors Nordisk

Nyheiter

10 ledige stillingar i mai

I månadens utvalde kan du blant anna bidra til magiske augneblikk, utdanning for fred og berekraft og ein tryggare bygg- og anleggsbransje. Sjekk ut heile lista her.

Vi du bidra til utdanning for fred og berekraft for elevar frå over 90 land?

UWC RCN er ein skule som er ein del av eit globalt utdanningmiljø. Vi trur på å foreine menneske, nasjonar og kulturar for fred og ei berekraftig framtid.

No har UWC Røde Kors Nordisk to spennande leiarstillingar.

Chief operating officer

Operational Service Manager

Skap magiske augneblink hos MISF

Musea i Sogn og Fjordane søker digital marknadsførar. Her vil du bidra til at fleire får oppleve kulturarven og få innsikt i kunst- og kulturhistorien. Du gjer kvardagen litt rikare for fleire, gjennom å vise dei vegen til læring og opplevingar hjå musea. Skape minner å leve på.

Sjekk ut stillinga

Bidra til en tryggere bygg- og anleggsbransje

Proresult utviklar programvareløysningar for bygg- og anleggsbransjen i Norge. Programvara skal bidra til ei enklare og smartere arbeidsdag for kundane. No ser dei etter to nye kollegaer:

Rådgiver HMS og kvalitetsstyring

Kundekonsulent

Bli trainee i Hub for Ocean!

Ønsker du å jobbe som kommunikasjon- og eventkoordinator? Er du samtidig opptatt av næringsutvikling og berekraft? Då bør du ta denne moglegheita til å jobbe med Norges mest spennande næring: Havnæringa!

Bli ein del av framtidsfylket sitt traineeprogram i 2024/25

Les alt om stillinga her

Er du Lærdal kommune sin nye kommunalsjef for samfunn, kultur og næring?

I Lærdal er det lett å engasjere seg. Organisasjonslivet er mangfaldig og kulturlivet rikt. Me har ledig nyoppretta stilling som kommunalsjef for samfunn, kultur og næring. Er du samfunnsengasjert og brenn for å utvikla kommunen sine tenester til beste for innbyggjarane?

Sjekk ut stillinga og søk


Er du på leit etter nye utfordringar innan økonomi?

Jobb med økonomi i eit stort og framtidsretta fagmiljø, bli ein del av NAV Økonomiteneste på Leikanger! Du er velkomen til å søke både som nyutdanna eller om du har lang arbeidserfaring. Motivasjon for stillinga og personlege eigenskapar vert lagt stor vekt på.

Sakshandsamar ved lønnsseksjonen

Innkjøp, betaling og rekneskap

Bli med å ta Digdir sine fellesløysingar til nye høgder

Digitaliseringsdirektoratet utviklar digitale fellesløysingar som gjer Norge enklare! No søker dei erfarne systemutviklarar til to av deira produktteam som arbeider med utvikling av nasjonale fellesløysingar.

Sjå stillinga


Mange moglegheiter innan helse og omsorg i Gloppen kommune

Norges nest beste kommune å bu i. Norges beste kulturkommune. Norges beste kjøkken, og lista fortset. Gloppen kommune kan vise til ei imponerande «premiesamling» i ein kommune der det bur om lag 5 800 innbyggarar.

Har du utdanning innan helse og omsorg bør du sjekke ut denne lista over ledige stillingar i Gloppen kommune

Sjekk ut moglegheitene her

Nyutdanna og nysgjerrig på revisjon?

Sjå for deg ein kvardag der velkjente, smilande ansikt møter deg ved døra. Gode kollegaer som tryggjer deg og støttar deg godt. Ved sida av deg sit dyktige fagekspertar som har nye perspektiv når du står fast i ein utfordring, eller som inspirerer til ein heilt ny idé til prosjektet ditt. Er dette ein jobbkvardag du kunne tenke deg?

PwC Sogn & Fjordane søker nyutdanna med oppstart hausten 2024