Airlift 768x512

Robert Lange

Skriven 26.09.2017 under Trainee

Utdanning

Eg har teke utdanning som finansrådgiver i Commerzbank i Bremen, og seinare bygd på med ein Bachelor i International Business frå FH Dortmund med utveksling på NTNU Trondheim.

Traineestilling

Eg er trainee på Airlift AS, den største Nord-Europeiske tilbydar av innenlandske helikoptertjenester. I dag jobbar eg med eit nytt prosjekt med Losflygingane. Eg har ansvar for å implementere nye prosessar for Lostjenester og Crew-Change intert på Airlift og eksternt.  Derfor jobber eg f.eks. med prossesser i områder som kommunikasjon, regnsskap, marked.

I tillegg skal eg hjelpe med å implementere nytt internt kommunikasjonssystem mellom avdelingane hjå Airlift.

Difor søkte eg traineestillinga

 

Eg kjem frå Tyskland, og tenkte at ei traineestilling kan hjelpe med ein god start i norsk arbeidsliv. Her er det gode moglegheiter for å forbetre språket, forstå kulturen og og lære meg opp i norsk økonomi i ei setting der eg får god oppfølging. Jobben verka spanande, framtidsretta, og relevant for det eg kan bidra med.