Idafylkesmann 768x512

Ida Gundersen

Skriven 26.09.2017 under Trainee

Utdanning

Bachelor i økologi og naturforvaltning
Master i økologi (den heter «master of science in ecology» fordi studiet er på engelsk, men er ikke så viktig å få med tror jeg)
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), årsstudium
Alle studiene er tatt ved NMBU.

Traineestilling

Trainee hos Fylkesmannen Sogn og Fjordane. Jeg er hovedsakelig vikar for ei som er ute i svangerskapspermisjon, men mye av hennes stilling er blitt omorganisert og satt bort på andre. Det er derfor bare 20% av denne stillingen som jeg gjør, den har med saksbehandling av tilskudd for beiteutvikling å gjøre. Resten av stillingen er derfor veldig fri til å bli med på forskjellige prosjekter innen forskjellige fagområder. Jeg har til nå jobbet med hvordan man kan få inn nye løsninger som minker utslipp av klimagasser i landbruket, et prosjekt som ønsker øke antall honningprodusenter i Sogn og Fjordane og som da kan brukes som pollinator i fruktproduksjon. Videre i året skal jeg også jobbe mer med næringsutvikling i landbruket, utvalgt kulturlandskap og sannsynligvis mye mer! Jeg får møte utrolig mange mennesker gjennom jobben, som jobber på de samme prosjektene som meg, som er på seminar eller møter sammen med meg, så jeg føler jeg vil få et stort profesjonelt nettverk i løpet av året.

Difor søkte eg traineestillinga

Jeg søkte først og fremst på stillinga fordi den virker interessant faglig, men det at det var en trainee stilling var også en positiv faktor. Jeg har ingen tilknytning til Sogn og Fjordane, så det at jeg var under en traineeordning gjorde meg sikker på at jeg ville treffe mennesker på min egen alder, som gjør det enklere å flytte til et helt nytt sted. Jeg har også i ettertid sett at arbeidsgiver tar mer hensyn til at du skal få varierte oppgaver og være innom mange fagfelt og prosjekter når du er en trainee enn hvis jeg hadde vært en vanlig vikar/ansatt.