17361924101583609272500524041276785563247888n 768x512

Bli kjent med årets traineear

Skriven 29.10.2015 under Trainee

Aldri før har det vore eit så stort kull med traineear i Framtidsfylket sitt traineeprogram. I 2016/17 er det tilsett heile 22 traineear i 15 ulike bedrifter i fylket. Sjekk ut deira bakgrunn, kva dei gjer i jobben og kvifor dei ville bli trainee i Sogn og Fjordane.

Årets traineear

Tor-Inge Øvrebotten Myrhol – revisjon og rådgjeving, Deloitte

Kristian Reinskau Knudsen – Prosjektering og planlegging, Sogn og Fjordane Energi

Marte Haugsbakk – Systemdrift og utvikling, Sogn og Fjordane Energi

Maria Brandsøy – Arrangement og utviklingsprosjekt, Maritim Forening Sogn og Fjordane

Odd Helge Hatlem –  Fornybar energi på Maritim Teknisk Avdeling, Fjord1

Knut Olav Arnestad –  Drift og IT på teknisk avdeling, Enivest

Andreas Nyhagen Hole – Prosjekt på nettavdeling, Sunnfjord Energi

Per Øyvind Olset – Prosjekt på nettavdeling, Sunnfjord Energi

Marius Solberg – Backoffice på Kapital- og finansavdelingen, Sparebanken Sogn og Fjordane

Ola Rise – Kundesenter på privatmarknad og forretningsutvikling, Sparebanken Sogn og Fjordane

Silje Hegdalsaune Egeberg – Jurst på avdeling for frivillighet, Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Kurt Rauset – Prosjektingeniør innan byggautomasjon, Normatic

Geir Olav Haugen – Kunderådgjevar privatmarknad, Luster Sparebank

Mie Dahl Pind – Statistikk og analyse i planstaben, Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Jo-Andreas Meisfjordskar – Økonomi og sakshandsaming på nærings- og kulturavdelinga, Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Finn Ivar Lied – Prosjekt innan regional transportplan på avdeling for samferdsle, Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Ida Loftesnes Kvåle – Juridisk rådgjevar, Fylkesmannen

Mikkel Frodahl – prosjektleiar og teknologiutvikling, Sogndal Fotball

Hilde Østbø – Kommunikasjonsansvarleg, Sogndal Fotball

Marit Haugan Hove – Forsking på velferdsteknologi, Vestlandsforsking

Ida Marie Gildestad – Forsking innan miljø, klima og reiseliv, Vestlandsforsking

Elisabeth Veum – Prosjektingeniør på Nettavdelinga, Sognekraft