Facebookmus2 768x292

Kan du bruke 3 minutt på framtida til Sogn og Fjordane?

Skriven 07.09.2017 under Nyheiter

Trivselsfylket, der ingen skulle tru at nokon kunne bu, og der alle skal ete fysst. Er det Sogn og Fjordane 2017? Hjelp oss å kartlegge!

Framtidsfylket skal i gang med eit større merkevareprosjekt for Sogn og Fjordane.

Vi trur at det er lite samsvar mellom det som skjer i Sogn og Fjordane, og korleis fylket vert oppfatta utanfrå. Fylket vert presentert som traust, der bunad, felespel og ferjesveler er oppbrukte karakteristikkar. Dette står i sterk kontrakt til det Sogn og Fjordane vi kjenner. Vi treng difor dine innspel på kva Sogn og Fjordane er for deg.

Kartlegginga vert gjort i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Trigger, og er eit ledd i å forbetre vårt arbeid i Framtidsfylket. Vi set stor pris om du vil bruke 3-5 minutt på denne undersøkinga.

GÅ TIL SKJEMAET